Welkom op de site van het Netwerk Psychosomatiek Arnhem e.o.

“Een positieve brug tussen de somatische en geestelijke gezondheidzorg”

Dit netwerk is opgezet om het voor cliënten en verwijzers inzichtelijk te maken welke gespecialiseerde therapeuten er in Arnhem en omstreken te vinden zijn die werken volgens de psychosomatiek.
Het Netwerk Psychosomatiek Arnhem e.o. is een jaar bezig geweest om elkaar te leren kennen, onderling vertrouwen op te bouwen, de expertise van de vier beroepsgroepen te koppelen en zo een hecht netwerk te vormen.
Door met elkaar een netwerk te vormen, versterken en ondersteunen we elkaar om zo de beste zorg voor de cliënten en verwijzers zichtbaar te maken.

Verwijzers kunnen hier meer informatie vinden over de visie van ons netwerk.

© Netwerk Psychosomatiek Arnhem

Fotografie: Lin Woldendorp