ALK

De laatste jaren heeft het begrip van de Onbegrepen Lichamelijke Klacht zich steeds verder ontwikkeld en is er een verzamelnaam ontstaan, ALK.

Wij hebben, in navolging van netwerken in Twente en Zwolle, naar een manier gezocht om de verwijzing van deze patiëntengroep  te stroomlijnen en het voor de verwijzer duidelijk te maken welke therapeuten zich op dit onderwerp richten en zich onderling willen versterken.

De visie van ons netwerk ten aanzien van cliënten met ALK indicaties is dan ook als volgt:

Bij die cliënten die een grotere complexiteit vertonen bij lichaamsklachten doordat ze op meerdere domeinen van de gezondheid beperkingen vertonen, of de diagnose niet scherp gesteld kan worden, is de psychosomatische therapeut het aangewezen aanspreekpunt.

De psychosomatische therapeut werkt met cliënten die beperkingen ervaren in dagelijks functioneren met onvoldoende eigen regie wat zich mede kan uiten in lichamelijke klachten. Er bestaat een sterke relatie tussen de lichamelijke klachten en psychosociale problematiek.

De doelgroep heeft een matige complexiteit waarbij levensgebeurtenissen, negatieve persoonskenmerken en stagnatie in verandering van gedrag of emoties een rol spelen. *

Het doel is het verbeteren van gezondheid op meerdere domeinen(Huber M. 2014): lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, zingeving, dagelijks functioneren en sociale maatschappelijk participeren.

“Veerkracht en regie hebben over eigen gezondheid zijn de uitgangspunten”

De psychosomatisch werkende therapeut spreekt de cliënt aan op zijn eigen vermogen van omgaan met de veranderingen die het leven met zich meebrengen en de invloed die dat heeft op eigen ervaren gezondheid.

Voor de psychosomatische werkende therapeut is het lichaam de invalshoek.

*Bij sterke complexiteit waarbij oa de zelfregie zeer beperkt is, eerdere interventies geen resultaat hebben gehad, en mogelijk aanwezige psychopathologie, verslavingsproblematiek of trauma’s een rol spelen, werkt de psychosomatisch werkend therapeut uitsluitend multidisciplinair samen met andere hulpverleners.

© Netwerk Psychosomatiek Arnhem

Fotografie: Lin Woldendorp